Sedací soupravy
Papasany
Zákaznická linka: 775 540 115
E-mail: info@lepsizahrada.cz
Vyhledat zboží
 •  
 •  

Vážení zákazníci,

snažíme se dělat maximum pro dodání bezvadného zboží, se kterým jsou naši zákazníci dlouho spokojeni. Přesto se výjimečně stává, že dodavné zboží nevyhovuje, nebo proklouzne ze skladů poškozené. V takovém případě nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@lepsizahrada.cz.Chcete zboží reklamovat? Reklamační protokol najdete pod tímto odkazem.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení do 14 dnů)

Kompletní informace při odstoupení od kupní smlouvy naleznete v našich obchodních podmínkách. Zde uvádíme rychlé informace a postup:

Spotřebitel má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží.

Pokud chcete odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů po doručení:
 1. Zašlete odstoupení od kupní smlouvy e-mailem na info@lepsizahrada.cz nebo poštou na naši adresu (viz kontakty). Nezapomeňte uvést: Vaše jméno, kontaktní údaje, číslo faktury/objednávky, číslo vašeho účtu pro vrácení peněz.
 2. Po oznámení o odstoupení doručte zboží na naši adresu (viz kontakty). Způsob doručení je na vás, tj. můžete zvolit přepravní službu, vlastní dopravu apod. Mějte ale prosím na paměti, že:
  • náklady spojené s doručením zboží na naši adresu při odstoupení od smlouvy vaším rozhodnutím hradíte vy,
  • zboží je pro přepravu nutné pečlivě zabalit (v případě zaslání poškozeného zboží vám nevrátíme plnou cenu; pokud je zboží poškozeno, využijte možnost reklamace),
  • zásilky neposílejte na dobírku (peníze vám vrátíme bankovním převodem),
  • zboží k nám musí být doručeno v souladu s našimi obchodními podmínkami do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy.

  Upozornění: vzhledem k opakovaným problémům s doručováním balíků místní Českou poštou doporučujeme využít na odeslání k nám některého ze soukromých přepravců (PPL, GLS...), případně nám prosím zašlete na e-mail číslo balíku, abychom pohlídali jeho doručení. Děkujeme.

 3. Ve lhůtě 10 dnů od přijetí zboží přezkoumáme, zda není poškozeno či opotřebeno.
 4. Pokud bude vše v pořádku, peníze vám vrátíme nejpozději do 10 dnů od skončení lhůty na přezkoumání a to bezhotovostně na váš účet (po dohodě také v hotovosti, pokud zboží doručíte osobně)
Kompletní informace naleznete v našich obchodních podmínkách.
Reklamace

Podrobnější informace naleznete v našich obchodních podmínkách.

Reklamace řešíme obvykle velmi rychle. Jelikož se často jedná o zboží větších rozměrů a tedy velmi špatně dopravitelné, snažíme se zákazníkům maximálně ulehčit práci s reklamovanýcm zbožím - zpravidla objednáváme svoz reklamovaného zboží přepravní službou přímo do vašeho domu, na naše náklady. Po svezení zboží obvykle zasíláme nové zboží (do několika málo dnů). Postup se však může individuálně měnit podle druhu zboží a popsaných nedostatků.

REKLAMACE - NEJRYCHLEJŠÍ POSTUP:
Pokud chcete zboží reklamovat, využijte prosím předpřipravený reklamační protokol, který najdete zde. Také je vhodné pořidit fotografie, které můžete zaslat e-mailem na info@lepsizahrada.cz. Budeme vás co nejdříve kontaktovat pro dohodnutí dalšího postupu.Podrobnější informace pro spotřebitele:
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Důležité informace:
 • Pokud k vám zboží doručuje přepravce, zkontrolujte při převzetí neporušenost obalu! Převzetím zásilky stvrzujete, že jste zásilku převzali bez zjevných závad. Pokud je obal poškozený, sdělte to přímo řidiči.
 • Pokud není poškození zboží zjevně způsobeno přepravcem (není porušen, poškozen či jinak narušen obal), je nutné k posouzení reklamace zboží doručit na naši adresu (viz kontakty) spolu s popisem závad, kontaktními údaji a fakturou za dané zboží.
 • Po doručení zboží na naši adresu posoudíme závady reklamovaného zboží. Dle podmínek bude reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení reklamovaného zboží.
 • V případě oprávněné reklamace se vámi dohodneme na dalším postupu, tj. vrácení peněz za zboží, výměna, oprava, sleva atd.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má spotřebitel, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží , není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
- jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující může uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: Markéta Fučíková, Borová 1518, 250 82, Úvaly nebo na info@lepsizahrada.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Obratem po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího). Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit fakturu nebo záruční list.
V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je zákazník povinen zboží zabalit nejlépe do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána. Záruční list předává prodávající kupujícímu spolu se zbožím. Není-li záruční list u zboží doložen, nahrazuje jej faktura. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

Záruka

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Ze zákona je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u nového spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Spotřebitel má nárok na 2 letou záruční dobu na nákup nového zboží, pokud není uvedeno u konkrétního produktu jinak. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Spotřebitelem je každý člověk, kdy osoba, který má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, není právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Pokud je záruční doba delší než dva roky, určí prodávající podmínky a rozsah této záruky v záručním listě. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží.
Je-li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na náklady prodávajícího poštou na adresu určenou kupujícím. Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu v přiměřené lhůtě. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna nebo oprava zboží.

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit prodávajícímu, zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu adresu, kam má být zboží zasláno. Náklady spojené s vrácením zboží kupujícímu nese kupující.

Nepřihlášený

Zákazník
Jméno:
Heslo:

VÁŠ KOŠÍK

Zobrazit košík
Váš košík je prázdný.

Celkem s DPH: 0 Kč


PROVĚŘENÝ E-SHOP

23142314 produktů z ratanu skladem
produktů ihned k dodání
99 %99 % spokojených zákazníků
spokojených zákazníků
10.10. rokem na trhu ratanového nábytku
rokem na trhu

ZAVOLÁME VÁM!

Chcete poradit? Zadejte váš telefon a my se vám ozveme.
Zavoláme zpět! Zadejte telefon.

+420


NEJPRODÁVANĚJŠÍ:
Ratanové houpací křeslo Kartini II medové (AKČNÍ CENA)
MOŽNOSTI PLATBY

Dobírkou
Bankovní účet (Fio)
Hotově při odběru
Kartou on-line
GoPay metody
  Možnosti platby

DOPRAVA A PLATBY >

STAV OBJEDNÁVKY
Sledujte stav
objednávky on-line!
  Zobrazit kontakty

SLEDOVÁNÍ OBJEDNÁVKY >

Ratanový nábytek - blog Zobrazit Facebook stránku Zobrazit Google+ stránku Zobrazit Youtube stránku
Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH, pokud není uvedeno jinak. Akční ceny a slevy jsou vypočítávány z doporučených cen dodavatelem.
Často hledáte: Ratanové papasany, Ratanový nábytek, Ratanové sedací soupravy, ratanová sedací souprava Bahama zahradní krby, závěsné houpačky
Externí odkazy: Obrazy na zeď, Obrazy na zeď s hodinami, Ratanový nábytek, Nářadí a dílna, Ratanová křesla - papasany, Stínící plachty
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen
zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Všechna práva vyhrazena. Lepsizahrada.cz 2018